Technologické celky

Topení se špatně navrženým a nevhodně provozovaným zdrojem může být drahé !

  • Je možné kombinovat téměř všechny prvky - solární kolektory, tepelné čerpadlo, kotel na olej, dřevo, plyn, .. ale kombinace se musí řešit včas a co nejpřesněji zahrnout do projektu soustavy. Očekávaných úspor lze dosáhnout jen pomocí automatické regulace a optimalizace hydraulického zapojení celku.
  • Použít pouze jeden zdroj energie k vytápění není vždy ekonomicky výhodné a závislost na jediném zdroji může být i riskantní. V době výpadku teplotního zdroje nám může dům i zamrznout.
  • Další důvod pro kombinaci více zdrojů je ekonomický. Například vytápění tuhými palivy (dřevo, uhlí) je levné, ale musíme jej obsluhovat a potřebujeme někdy dost velký prostor na uložení paliva. Topení elektřinou nebo plynem lze automaticky regulovat, energie nám "přitéká" do domu podle potřeby.
  • Zatopit si jen tak v krbu a využít v maximální míře jeho potenciál, také není od věci – nemyslíte ?
  • Ukazuje se, že kombinace dvou (výjimečně i tří) zdrojů energie pro dům je výhodná. Zpravidla kombinujeme levný zdroj, který ale nelze užívat stále (sluneční energie, kotel na dřevo), s dražším zdrojem, který je k dispozici stále (tedy kromě občasných výpadků). Vhodná kombinace nám také často umožní optimálně využít dobré vlastnosti každého systému a eliminovat jeho nevýhody. V praxi se nejčastěji setkáme s následujícími kombinacemi.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodné kombinace zdrojů vytápění. Současně zajistíme i profesionální montáž, následnou údržbu a pravidelnou kontrolu soustavy, jež zajistí její dlouhodobou funkčnost.


RSS Facebook

Aton centrum s.r.o.
Pražská 702, 250 81  Nehvizdy

GSM +420 603 417 114
+420 731 657 346

e-mail: aton@aton.cz
web: www.aton.cz