Sluneční kolektory

Mezi alternativní (obnovitelné) zdroje řadíme energii sluneční, vodní, větrnou, geotermální a energii biomasy.
V České republice je nejvyužívanější energie sluneční. Je to dáno relativně nižšími pořizovacími náklady oproti jiným alternativním zdrojům energie (vodní, větrné elektrárny). Nicméně ani pořízení solárního systému není tou nejlevnější záležitostí a jeho funkce je silně závislá na rozmarech počasí.


Při současných sazbách za energie je dnes možná doba návratnosti 7 až 15 let a s trendem odbourávání státních dotací na energie se stanou alternativní zdroje energie pro zákazníky mnohem zajímavějšími. Kolektory jsou pro všechny, co mají ekologicko-ekonomické smýšlení s orientací na budoucnost.

Kolektory slunečního záření

Pro efektivní provoz solárního systému má rozhodující vliv výběr správného typu kolektoru. Jeho úkolem je zachytit sluneční energii a s co nejmenšími ztrátami jí předat teplonosnému médiu.
Pro snadnější orientaci na trhu kolektorů přispívá hodnocení na zákla
dě obecně uznávaných kritérií charakterizujících kvalitu těchto výrobků. Za hlavní kritéria lze považovat:
  • energetická účinnost
  • životnost
  • cena
  • uživatelský komfort

vak

Doporučené podmínky pro efektivní solární systém

Vhodný sklon střechy - 45° v případě, že jde o systémy s celoročním využitím. Je to kompromisní řešení mezi úhlem dopadu slunečních paprsků v létě a v zimě.

U sezónního využití se pak volí příslušný sklon: např. u sezónního ohřevu bazénů je vhodnější instalovat kolektorovou (absorpční) plochu do 30°, naopak v případě přitápění teplovzdušným kolektorem, jehož využití připadá na podzim, zimu a jaro se volí sklon 90° (instaluje se na fasádu), neboť v zimě svítí slunce více z horizontu.

Vhodná orientace střechy - ideální je čistý jih případně mírný odklon na jihojihozápad (do 15° od jihu. Je to z důvodu "putování" slunce po obloze.

V případě, že zákazník nemá vhodně orientovanou a skloněnou střechu, je možno kolektorovou plochu umístit i na jiný vhodný terén, např. do zahrady, pod zábradlí na balkoně apod.
Kolektory lze instalovat na sedlovou i rovnou střechu a na jakoukoliv střešní krytinu (tašky, šindele, plech, eternit,…), případně je integrovat do střešní krytiny nebo fasády.

 

K čemu slouží solární systémy

detail
Solární systémy mají tři základní způsoby využití:
  • Ohřev teplé užitkové vody (TUV)
  • Ohřev bazénu
  • Přitápění
Ideální je kombinace systémů ve spojení:
  • Ohřev TUV + ohřev bazénu
  • Ohřev TUV + přitápění
  • Ohřev TUV + ohřev bazénu + přitápění


Investice do kvalitního solárního systému je určitě výhodná. Od okamžiku nainstalování jste zcela nezávislí na pohybu cen jiných energií a už jen šetříte. Po uplynutí doby návratnosti dokonce vyděláváte a to tím více, čím jsou dražší ceny jiných energií! Samozřejmě je nutné, aby solární systém přežil svou vlastní dobu návratnosti. Současné solární kolektory  jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů zaručujících dlouhodobou životnost a to stejnou jakou má objekt na který jsou umístěny.

S Výběrem vhodného typu kolektorů a celkového systému Vám rádi poradíme!

RSS Facebook

Aton centrum s.r.o.
Pražská 702, 250 81  Nehvizdy

GSM +420 603 417 114
+420 731 657 346

e-mail: aton@aton.cz
web: www.aton.cz