Kotle na tuhá paliva

  • Vše potřebné k instalaci a zajištění bezpečnosti Vám rádi zajistíme a pomůžeme Vám s výběrem ideálního kotle do Vašich podmínek s vhodnou kombinací topiva.

Jedná se o elegantní a relativně levný zdroj vytápění, který je možno zapojit samostatně a nebo do technologického celku viz. kapitola technologické celky.

Účinnost topidel udávají výrobci povinně v technických údajích, je třeba si ale uvědomit, že jde o hodnoty naměřené za optimálních podmínek ve zkušebně. Hodnoty dosahované v běžném provozu se mohou lišit. Zvláště markantní je to u kotlů na tuhá paliva, kde snížení výkonu pod jistou hranici se projevuje nedokonalým spalováním a dramatickým poklesem účinnosti. Topení se špatně navrženým a špatně provozovaným kotlem na pevná paliva, může být dražší, než vytápění elektřinou.

Značný rozdíl ve výkonu a tím pádem i spotřebě dřeva je jeho vlhkost. Ta může snížit výkon až o 50 %. Projeví se také kvalita např. hnědé / černé uhlí a jeho kvalita.

Výkon zdroje musí být zvolen co nejpřesněji dle požadavků objektu.

  • Pokud je výkon zdroje vyšší než je tepelná ztráta objektu, tak bude zdroj neustále dušen, protože jeho plný výkon nebude zapotřebí. Tím vzniká nedostatečné hoření  a úspory a radost jsou pryč. Naopak při nedostatečném výkonu zdroje je jednoduše zima.
  • Zde je opět kladen velký důraz na kvalitu zapojení kotle do topného systému. Je mylná představa, že se kotel, krb, nebo kamna s teplovodní vložkou pouze propojí s otopnou soustavou a přidá se expanze a oběhové čerpadlo.
  • Velký důraz je zároveň kladen na bezpečnost provozovaného systému. Musí být opatřeno bezpečnostními prvky proti přetopení, správná velikost akumulace a v neposlední řadě bychom doporučili i zálohový zdroj pro případný výpadek elektřiny.
  • Je tu opět mylná představa, že když nebude proud, tak si zatopím v kamnech – platí pro instalované teplovodní vložky.

Zdoj foto: kotle Atmos


RSS Facebook

Aton centrum s.r.o.
Pražská 702, 250 81  Nehvizdy

GSM +420 603 417 114
+420 731 657 346

e-mail: aton@aton.cz
web: www.aton.cz