Senzor24 - dohledový systém

Dohledový systém – senzor24

Slouží jako výstražný prvek, který zabrání poruchovým stavům topných systémů a tím prodlužuje jejich životnost. Po jeho instalaci se již nemusíte obávat nepříjemných překvapení. Umožňuje rychlý servisní výjezd. Možnost všestranného využití.

Služba vznikla na základě našich zkušeností s předcházením havarijních stavů teplených systémů a jejich účinným odstraněním. Aplikace dohledového systému je možná kdekoliv. Data získaná z instalace zařízení se týkají pouze a výlučně topného systému, jeho stavu a prostředí.

Dohledový systém – senzor24 detekuje prostřednictvím základního modulu, senzorů a čidel vybraná místa na vašem systému/zařízení. Klient získá přístup k datům na  www.senzor24.cz . Při překročení nastaveného limitu je automaticky zaslána informace na určené adresy ve vybraných periodách.

Nadstavba senzor24 umožňuje využití portálu pro dálkové zapnutí a vypnutí jakéhokoliv elektrického zařízení napojeného na Dohledový systém.

Aktivní dohledový dispečink: Možnost přednostního výjezdu havarijní služby i v době Vaší nepřítomnosti. Řešeno v návaznosti na Smlouvu o servisu (SOS) zvláštním dodatkem.

Dohledový systém je stále majetkem společnosti Aton centrum s.r.o. Platíte pouze instalační poplatek za základní modul a měsíční poplatek za umístěné senzory, a to podle jejich typu a množství. Kompletní cenovou nabídku vypracujeme na základě technického návrhu určeného pro potřeby Vašeho zařízení.


RSS Facebook

Aton centrum s.r.o.
Pražská 702, 250 81  Nehvizdy

GSM +420 603 417 114
+420 731 657 346

e-mail: aton@aton.cz
web: www.aton.cz