Průkaz energetické náročnosti budovy

Výpočet energetického štítku - zde

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz PENB) je definován zákonem č. 318/2012 Sb (novela zákona č. 406/2000 Sb.) PENB, resp. jeho forma a způsob zpracování, rozepsán ve vyhlášce č.148/2007 Sb, která je s platností od 1. dubna 2013 nahrazena novou vyhláškou č.78/2013 Sb.


Průkaz energetické náročnosti obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění.


Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání.

 

PENB je povinnost předložit: Kdy nemusím:
 • při prodeji bytu či objektu od 1. 1. 2013

 • výstavbě nových budov

 • ke stavbám pro rodinnou rekreaci

 • ke stavbám s plochou pod 50 m2

 • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnos
 • pro budovy určené pro náboženské účely, kulturní památky nebo budovy v památkových rezervacích či zónách
 • při pronájmu domu či budovy od 1. 1. 2013

 • při pronájmu bytu či ucelené části objektu od     1. 1. 2016

 • více

 • u stávajících objektů rodinných domů,
  které nemáte v plánu prodat nebo pronajmout, stejně jako v případě,
  že nabudete objekt v dědickém řízení

 

Platnost

Vystavený průkaz má platnost 10 let od data vyhotovení. Výjimkou je situace, pokud by během této doby byla stavba prodávána, pronajímána nebo výrazně rekonstruována.

Kvalita vypracování energetického průkazu

PNEB může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení saveb a technika prostředí staveb.

Máme to štěstí, že nyní spolupracujeme s opavdovou kapacitou v oboru   Ing. Janem Schwarzerem, Ph.D., který vlastní oprávnění provádět energetický audit a vypracovávat průkazy ENB, již od roku 2007.

 

Pokuty při nesplnění povinnosti

V případě, že budete chtít svou povinnost obejít a průkaz si nepořídíte, hrozí vám jako nepodnikatelům pokuta do 100 000 Kč (podnikatelům pak až 5 mil. Kč).


RSS Facebook

Aton centrum s.r.o.
Pražská 702, 250 81  Nehvizdy

GSM +420 603 417 114
+420 731 657 346

e-mail: aton@aton.cz
web: www.aton.cz